Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_Full_text  

Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_Full_text


این کتاب اثری در زمینه ایین دادرسی کیفری یا جزایی در حقوق جمهوری اذربایجان است.این کتاب مفید وکلایی است که به جرائم اتباع ایرانی در خارج متمرکز اند.با عنایت با افزایش تعداد زندانیان اتباع ایرانی در این کشور ، مطالعه این کتاب برای وکلا و قضات و مدیران مسئول مفید به نظر می رسد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1