تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی  

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بيمارستاني


عنوان :تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بيمارستانيتعداد صفحات :22 صفحهعکس : داردشماره اسلاید : داردفهرست :  دارددارای نکات و جزئیات  پی دی افpdf فرمت :قسمتی از متن  :تعاریف زباله بيمارستانيزباله بيمارستاني شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوی زباله های خطرناك زیست محیطی ، زباله های نوك تیز و برنده ، و نیز زباله هایی که محصول و تولید شده بیماری ، درمان و یا ایمن سازی

ادامه مطلب  

مجموعه پوسترهای کنترل عفونت بیمارستانی  

مجموعه پوسترهاي کنترل عفونت بيمارستاني


با توجه به درخواست مکرر سوپروایزران کنترل عفونت از مراکز درمانی سراسر کشور که بصورت مداوم پیشنهاد طراحی مجموعه پوسترهاي مرتبط با کنترل عفونت را داده بودند این مهم با تلاش گروه علمی حاصل شد و این مجموعه پوسترها تهیه و اماده شده است که سرپرستاران و سوپروایزران کنترل عفونت و رابطین کنترل عفونت میتوانند با خرید این مجموعه و چاپ آن از طراحی مجدد آسوده شوند.این مجموعه پوستر که در مرحله اول شام

ادامه مطلب  

مجموعه پوسترهای کنترل عفونت بیمارستانی  

مجموعه پوسترهاي کنترل عفونت بيمارستاني


با توجه به درخواست مکرر سوپروایزران کنترل عفونت از مراکز درمانی سراسر کشور که بصورت مداوم پیشنهاد طراحی مجموعه پوسترهاي مرتبط با کنترل عفونت را داده بودند این مهم با تلاش گروه علمی حاصل شد و این مجموعه پوسترها تهیه و اماده شده است که سرپرستاران و سوپروایزران کنترل عفونت و رابطین کنترل عفونت میتوانند با خرید این مجموعه و چاپ آن از طراحی مجدد آسوده شوند.این مجموعه پوستر که در مرحله اول شام

ادامه مطلب  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بیمارستانی  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني


 پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني 102اسلایدهمراه باتصویر این اسلاید با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی و تمامی افرادی که به نوعی با خدمات پزشکی درمانی در ارتباط هستند، نسبت به اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی در کنترل عفونتهای بيمارستاني، تهیه و تدوین شده استپیامدهای عفونت های بيمارستاني  (آمارهای موجود)عفونت های بيمارستاني از مهم تری

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني  

پاورپوینت با موضوع روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلایدقسمتی از متن .ppt :روش دفع پسماندهای جامد بيمارستانيانواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني)مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکت

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني   55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به 

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني   55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68اسلاید   نمونه متن : عفونت بيمارستاني که عفونت   Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد م

ادامه مطلب  

پاورپوینت تعاريف نظام كشوري مراقبت عفونتهاي بيمارستاني (NNIS)  

پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)


 پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS) 49اسلاید18اسلایدبه زبان انگلیسی میباشند تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)National Nosocomial Infections Surveillance Systemعفونت: عفونت به معنای پدیده ای است كه میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تكثیر عاملبیماری زای عفونی دچار آسیب می شود. عفونت بيمارستاني: عفونتی كه به صورت محدود یا منتشر و در اثر واكنشهایبی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1